אלטשולר שחם

קהילה

קהילה

החיבור לקהילה והמעורבות בה הם נר לרגלי המועדון ואחת המטרות החשובות שהציב לעצמו. הפעילות הקהילתית מתבצעת ע"י

מתנדבי המועדון, בהובלת מחלקת קשרי הקהילה, כשדגש רב ניתן על קירוב אוכלוסיות מרוחקות והקניית ערכים חינוכיים כמו: עידוד

מצוינות, דו-קיום, מניעת אלימות בספורט, פיתוח מנהיגות והעצמת ערכים.

 

פרויקטים המלווים אותנו בשנים האחרונות:

 

"אלופים" - פרויקט נוער בסיכון - פרויקט בשיתוף מחלקת הרווחה של עיריית ב"ש ועמותות נוספות למען נוער בסיכון, במסגרתו ילדי

פנימיות, מועדוניות ומשפחות אומנות זוכים לביקורי השחקנים שמרצים בפניהם ומשחקים עימם.

 

"שווים במגרש" - פרויקט אימוץ אוכלוסיות מיוחדות ושיקומיות - כחלק מתפיסת האחר כשווה בתוך הקהילה, מאמץ המועדון מספר

מסגרות הפועלות בעיר בהם "האקדמיה החברתית", בית הספר "גשר" לבעלי צרכים מיוחדים, ופרויקט "עמיתים".

 

"ענף של שלום" - פרויקט דו-קיום - פרויקט לקירוב האוכלוסייה הבדואית בנגב לחברה היהודית. במסגרתו מתקיימת פעילות

כדורסל חווייתית משותפת לבנים ובנות משני המגזרים תוך שימוש בכדורסל והדגשת ערכים כמו קבלת האחר ויצירת אקלים לחיים

משותפים.

 

"עולים לנגב" - עולים חדשים - פרויקט משותף עם מנהלת הקליטה של עיריית ב"ש וארגון "נפש בנפש" במסגרתו מאמץ המועדון

אוכלוסיות עולים חדשים המתגוררות בעיר והאזור. שיתוף הפעולה רחב, וכולל אירוח במשחקי הבית, אימוני ראווה והשתתפות

בטקסים.