test

עם: להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט בלי: להאמית קרהשק סכעיט…

בן אייזנהרט

מידע כללי: אזרחות: ישראל / ארה"ב גיל: 28 גובה: 2.08 עמדה: סנטר קריירה: בן החל את קריירת הכדורסל שלו במכללת קאל פולי, ואחרי שנתיים עבר למכללת וויטמן, אותה הוביל כבר בעונתו הראשונה עם 16.4 נקודות למשחק ונבחר ל"שחקן העונה". אחרי 5 עונות בליגת המכללות, עלה בן לארץ, כשתחנתו הראשונה הייתה אליצור יבנה ששיחקה בליגה הלאומית. כבר אחרי עונה אחת בלאומית…