comun-1
comun-1
למען הקהילה:

החיבור לקהילה והמעורבות בה הם נר לרגלי המועדון ואחת המטרות החשובות שהציב לעצמו.

במסגרת זאת, שחקני הקבוצה מבקרים באופן קבוע בבתי ספר ברחבי העיר כחלק מפעילות לעידוד מצוינות, מניעת אלימות בספורט ופיתוח מנהיגות והעצמת ערכים כמו קבוצתיות וסובלנות כלפי האחר.

אנשי המועדון ושחקניו מבקרים תדיר בטקסים ובאירועים הנערכים בעיר ולעיתים אף נוטלים בהם חלק פעיל.

לאורך עונת המשחקים מארח המועדון במשחקי הבית בהיכל הקונכייה ובאימוני הקבוצה מבוגרים ובני נוער בעלי מוגבלויות ומעניק להם את תחושה כנה של משפחתיות ואחווה.